Demoex

Sedan vintern 2012

(1 betyg)

Sedan vintern 2012 håller Kvarnbadets café, omklädningsrum och toaletter öppet även under vintersäsongen för skridskoåkare och övriga besökare. På sikt kommer en översyn och utredning av Kvarnbadets anläggning att behöva göras men ännu är inte det angeläget.

När det gäller en vidareutveckling i Kvarnbadets närområde med olika faciliteter så som större café/restaurang, ytterligare lokaler, brygganläggningar med mera pågår redan en utredning av frågan.

Man tycker att kommunstyrelsen kunde vara artiga och tacka för inspirationen.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.