Demoex

Bygg ny anläggning vid Kvarnbadet

Demoex föreslår att Kvarnbadets byggnad ska rivas och en ny ska byggas.

Den nya bassänganläggningen föreslås ha 1. Året-runt standard på omklädningsrummen med möjlighet till bastu och dopp i isvak på vintern. 2. Café och restaurang med stor samlingslokal 3. Klubblokal för sim, kanot scouter och skridskoföreningar

Ska kommunen riva befintliga Kvarnbadet och bygga nytt?

Nej
50% (4 röster)
Ja
50% (4 röster)
Antal röstande: 8

För

Redigera
(1 betyg)

“Kvarnbadets anläggning är ingen vacker byggnad, trots att den ligger i den naturskönaste delen av centrum. Anläggningen används dessutom bara på sommaren,fast Vallentunasjön används mest på vintern.Vi föreslår därför att den gamla byggnaden rivs, och en ny vackrare anläggning uppförs.”

Egentligen var alltså Demoex-motionen på pricken rätt!

Emot

Redigera
(1 betyg)

Sedan vintern 2012 håller Kvarnbadets café, omklädningsrum och toaletter öppet även under vintersäsongen för skridskoåkare och övriga besökare. På sikt kommer en översyn och utredning av Kvarnbadets anläggning att behöva göras men ännu är inte det angeläget.

När det gäller en vidareutveckling i Kvarnbadets närområde med olika faciliteter så som större café/restaurang, ytterligare lokaler, brygganläggningar med mera pågår redan en utredning av frågan.

Man tycker att kommunstyrelsen kunde vara artiga och tacka för inspirationen.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.