Demoex

Flyktingboende i Påtåker

Demoex föreslår i en motion att kommunen erbjuder AB Vårljus att etablera flyktingboende i Påtåker.

Ska Vallentuna erbjuda AB Vårljus möjligheten att etablera flyktingboende i Påtåker?

Ja
67% (6 röster)
Nej
33% (3 röster)
Antal röstande: 9

För

Redigera
(2 betyg)

“AB Vårljus inköp av villa för flyktingboende i Bällsta har kritiserats och villan har dessutom vandaliserats.

Förslaget är att kommunen erbjuder att hjälpa Vårljus med renovering och försäljning av fastigheten Runristarv 57 till en annan köpare samt att bygga en för ändamålet anpassad bostad för flyktingboende på en stor tomt (ev. dubbeltomt) i Påtåker, där då tillkommande invånare från början vet att de blir grannar med en förläggning.

En fördel är att risken för skadegörelse och andra incidenter sannolikt minskar. En nybyggd lokal kan dessutom specialanpassas för tonåringarnas och tillsynspersonalens behov.

En nackdel är att Påtåker ännu ligger litet isolerat och att det kan motverka de behov av integration som ungdomarna har. Ä andra sidan kan området utveckla en spännande mångkulturell prägel i pittoresk miljö.”

Emot

Redigera
(1 betyg)

Kommunen äger ingen mark i Påtåker som den kan anvisa till.

Kommunen skulle kunna höra vad markägaren tycker om saken. Det kanske redan är någon som har gjort det?


This site is history. Direktdemokraterna is the future.