Demoex

Folkomröstningar kan mycket

(1 betyg)

Folkomröstningar kan mycket väl ligga inom den kommunala kompetensen, men utrikespolitiken är en angelägenhet som enbart ska handhas av staten. Därmed anses inte denna fråga ligga inom den kommunala kompetensen.

Bristen på global demokrati påverkar oss även lokalt via t.ex. miljöpåverkan, flyktingströmmar (vid krig) och spekulationsekonomi som kan brista och orsaka globala lågkonjunkturer. Varken Sverige, EU eller FN klarar av dessa problem.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.