Demoex

Global folkomröstning på internet om ett världsparlament

Demoex har lämnat en motion om en global folkomröstning på internet.

Motionen föreslår att fullmäktige ber kommunens invånare att delta i en internetbaserad global folkomröstning om att inrätta ett världsparlament.

Folkomröstningsfrågans formulering är vald med stor omsorg. Frågans exakta formulering på engelska är: “Do you support the creation of a directlyelected, representative, transparent, and democratic world parliament that is authorized to legislate on global issues?”

Fullmäktige föreslås också besluta om att ladda upp ett digitalt valbås på kommunens hemsida för att underlätta omröstningen.

Ska Vallentuna kommunfullmäktige arrangera en global folkomröstning på internet om ett demokratiskt världsparlament?

Ja
67% (6 röster)
Nej
33% (3 röster)
Antal röstande: 9

För

Redigera
(2 betyg)

En majoritet av Vallentunas medborgare uppskattar fördelarna med demokratiskt styre på kommunal, regional och nationell nivå. Samma människor skulle troligen också tycka att demokrati vore ett bättre alternativ än anarki på global nivå.

Medborgare som är positiva till att inrätta ett demokratiskt världsparlament anser att det sannolikt är enda sättet att avsluta alla krig, se till människans överlevnad och effektivt hantera andra överstatliga frågor.

Redigera
(2 betyg)

Motionen vill att kommunen genomför en digital folkomröstning i frågan. Därmed visar vi att vi tror på demokrati och på medborgarnas förmåga att avgöra om det här är en bra idé.

Redigera
(1 betyg)

Det moderna samhället rör sig i riktning mot mer demokrati, större jämlikhet och ökad medborgarrätt. Rättigheter är ingenting man får gratis, de måste man erövra. Jag vill ha rätt att rösta demokratiskt i globala sakfrågor, det avgör saken för mig.

Emot

Redigera
(1 betyg)

Folkomröstningar kan mycket väl ligga inom den kommunala kompetensen, men utrikespolitiken är en angelägenhet som enbart ska handhas av staten. Därmed anses inte denna fråga ligga inom den kommunala kompetensen.

Bristen på global demokrati påverkar oss även lokalt via t.ex. miljöpåverkan, flyktingströmmar (vid krig) och spekulationsekonomi som kan brista och orsaka globala lågkonjunkturer. Varken Sverige, EU eller FN klarar av dessa problem.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.