Demoex

Mat och hälsa är en viktig

(2 betyg)

Mat och hälsa är en viktig del i människans välbefinnande. Inom förskolan och skolan är det viktigt att måltiderna är utarbetade utifrån de lagar och förordningar som reglerar verksamheternas arbete. I skollagen finns inskrivet att näringsriktiga måltider ska serveras och de Svenska Näringsrekommendationerna SNR styr vad som är en näringsriktig måltid utifrån balansen mellan fett, protein, kolhydrat, vitaminer och mineraler. Till detta kommer nationella och lokala politiska mål avseende miljön. En kostpolicy kan utifrån olika infallsvinklar utarbetas så att flera intressenter arbetar mot ett samlat mål för kommunen.

Det är ganska typiskt att remiss till intressenter och tidsplan inarbetad i verksamhetsplanen avslås. Alliansen vet bäst och arbetar i sin takt.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.