Demoex

Vikingarna vid

(1 betyg)

Vikingarna vid Vallentunasjön prydde sina broar med runstenar som står kvar ännu tusen år senare.

Skulpturparken kan påbörjas med förslagsvis fem skulpturer valda genom en tävling. Temat kunde vara “1013 - 2013. Estrids tusenåriga resa”.

En ny skulptur kan tillkomma varje år, eller mer sällan.

Ännu en motion, som bör hanteras som återremiss, eftersom den mycket väl kan komma att för-verkligas. Alliansen har inget egentligt förslag nu - alltså ska alla andras avslås.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.