Demoex

Styrelsemöte 2012-03-31

Här kommer ett sent protokoll från styrelsemötet 31 mars. Närvarande: Karin Forsell, Lennart Hedman och Per Norbäck.

  1. Vi beslutade att hålla årsmötet på nätet. Per lämnar fullmäktige och Karin är beredd att ta över. Vi behöver också ny kassör och ordförande. Utan styrelse med verkställande funktioner går det inte att utveckla föreningen.

  2. Tre motioner kommer att lämnas in; lottning av ordningen på valsedeln, arvoderade styrelseuppdrag samt samarbete med ett studieförbund.

  3. Vi räknar med att börja använda en ny hemsida under året, vilket innebär en nyregistrering av medlemmar och förhoppningsvis en nystart.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.