Demoex

Kommunal folkomröstning om global folkomröstning

Vi har redan försökt två gånger redan men aldrig fått chansen att votera om denna motion. Senast i november 2011, se http://demoex.se/node/7574. Som tur är får man lämna samma motion flera gånger.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.