Demoex

Val av ny styrelse

Förslag till ny styrelse:

  • Olle Blomberg (ordförande)
  • Parisa Molagholi
  • Annica Norbäck (kassör)
  • Per Norbäck
  • Eva Jonsson
  • Anders Fajersson (ersättare)

Ska vi godkänna förslaget till styrelse för 2007-2008?

Ja
100% (8 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 8

This site is history. Direktdemokraterna is the future.