Demoex

Årsredovisning 2006

Här kommer årsredovisningen gjord av kassör Annica Norbäck. Kan redovisningen godtas?


RESULTATRÄKNING 2006

INTÄKTER
Partistöd 55 580,00
Övriga intäkter 2 500,00
S:A INTÄKTER 58 080,00

KOSTNADER
Annonser, information 31 826,00
Licensavgift 19 453,00
Hemsida 4 789,00
Övriga kostnader 3 800,00
Valkampanj 10 600,50
Bankkostnader 377,50
S:A KOSTNADER 70 846,00

ÅRETS RESULTAT - 12 766,00


BALANSRÄKNING 2006-12-31

TILLGÅNGAR                      Ingående Balans   Utgående Balans
Plusgiro                                   18 184,04             26 013,54
S:A TILLGÅNGAR                      18 184,04             26 013,54
SKULDER
Övriga kortfristiga skulder             941,70             21 537,20
EGET KAPITAL
Eget kapital                             17 242,34              4 476,34

S:A SKULDER & EGET KAPITAL 18 184,04             26 013,54

Vad är det för licensavgift vi betalar?
Vad är det för annonser/information som vi har haft, som inte varit valkampanj?
Valkampanjens kostnader är cykeln + affischen?
Vad har vi haft för övriga intäkter?

Vad kan vi vänta oss för 2007? Samma partistöd? Samma utgifter, förutom valkampanjen?

Redigera

Licensavgiften är för “ed”, vårt demokratiforum (Per/Annica, rätta mig om jag har fel). Här finns det alltså pengar att investera om vi bestämmer oss för att utveckla ett eget system.

Redigera

Under “Valkampanj” finns kostnader för cykeln, dräkter, stämplar, gem, material till affischen etc. I “Annonser/information” ligger alla annonskostnader i samband med valet inbakade. 

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.