Demoex

Val av ny styrelse och ordförande

Det här är det svåraste ärendet att lösa över nätet.

Styrelsen inte är Demoex starka sida. Vi har knappt haft några möten och det finns ingen valberedning. Därför finns det inget förslag till ny styrelse eller ordförande. Jag ska försöka få fram ett förslag under veckan så att vi har något att rösta om.
 
Jag är f.ö. beredd att avgå som ordförande som en följd av det undermåliga styrelsearbetet.

Vi behöver förmodligen diskutera vad som är styrelsens uppgift i vår organisation. “Det har knappt varit några styrelsemöten” - men har vi lidit utav detta? Vi måste ha en styrelse för formaliteternas skull, men för vår egen verksamhets skull vet jag inte. Kanske ska man ta de stora besluten i forumet och ge styrelsen i uppdrag att genomföra dem? (klassisk föreningsstruktur, fast med löpande medlemsdiskussion) För ett problem som jag ser är att vi inte har någon utveckling (hur kan vi kalla det experiment om vi inte experimenterar?). Vi har en del bra idéer som kommer upp i forumet men ingen som följer upp dem, det kanske är styrelsens roll? I så fall kanske styrelsen borde arvoderas? (Återigen en fråga kring vår ekonomi).

Redigera

Jag sitter gärna med i styrelsen, förutsatt att styrelsen har något att göra. Styrelsen måste få mandat från årsmötet/forumet att kunna fatta egna beslut utan att först ta upp dem i forumet. Styrelsen borde arbeta med struktur och administration (hemsida, forum, stadgar, ekonomi, m.m.) av föreningen, och styrelsens arbete (protokoll) borde publiceras för alla medlemmar på demoex medlemssidor. Min erfarenhet är att styrelsearbete trots allt fungerar bäst vid fysiska möten.

Redigera

Jag instämmer i allt. Olle, kan du tänka dig att ta över rollen som ordförande?

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.