Demoex

Efterlys fler frontfigurer

Demoex bör sträva efter att få fler frontfigurer som figurerar i lokala media.
Det är inte Per och Parisa som ska dra ner på sitt engagemang utan andra som ska öka det. Ett sätt är att uppmana deltagarna att debattera i lokalpressen inom sina hjärtefrågor i Demoex namn.
Vägen bort från representationsdemokratin går via frontfigurerna. Demoex vinner nog inte på att de tongivande håller tyst. Om vi tvärtom blir många fler som skriver och debatterar så kommer man till slut inte urskilja figurerna i fronten.
Det finns också en poäng i att visa att debattörer från Demoex kan tycka och rösta olika i sakfrågor. Om vi ska få ett öppet samhälle måste vi först av allt kunna acceptera att vi är oeniga i sak.

Intressant. Det här är en performativ motion! Om vi röstar ja så verkställer vi motionen i samma ögonblick. Tänk om det alltid vore så lätt i politiken…

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.