Demoex

Inför riktlinjer för administratörer

Härmed föreslår jag till diskussion och omröstning, förslag om riktlinjer för administratörer (befattningsbeskrivningar).
Huvudregel bör vara att de skall inte representera medlemmarna enlig representativ demokratisk modell som en sorts advokater.
Administratörer bör inte diskutera sina EGNA åsikter om organisationen offentligt utåt. Administratörernas åsikter liksom alla medlemmars åsikter bör först gå igenom den e-demokratiska ”kvarnen” för att bli förslag och skrivna tagna e-demokratiska beslut, regler, lagar och liknande. Administratörerna bör sedan hålla sig i, debattera och kommentera de av medlemmarna framröstade ärendena. (Fred Blomson)

Har ingen lust att rösta på anonyma inlägg.

Redigera

Förslaget är inte anonymt. Det kommer från Fred Blomson!

Jag kan passa på att berätta om den allmänna policy vi har haft hittills:
Alla användare får gärna uttala sig i egenskap av Demoexare, bara man skiljer mellan sin personliga åsikt och vad majoriteten tycker i omröstningarna.

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.