Demoex

Inspiration Wikipedia

Jag föreslår att vi hämtar inspiration från Wikipedia när det gäller att organisera administrationen av hemsidan. Vi kan t.ex. ordna en irc-kanal på hemsidan där vi går in och chattar. Så har Wikipedia under avdelningen diskussion och kontakt. (Einar Spetz)

Det låter vettigt. Men det ett mål måste samtidigt vara att få hemsidan och forumen tydliga och lättanvända för alla, oavsett handikapp och datorvana.

Redigera

Jag skulle vilja se fler praktiska exempel, förutom IRC-kanalen, vad detta förslag skulle innebära.

Vad gäller IRC: jag är mycket skeptisk till att en IRC-kanal kommer användas av fler än ett fåtal datorkunniga (hur många här vet vad en IRC-kanal är för något?). Men om det är enkelt att sätta upp så är det ju bara att göra det, behöver inte röstas om egentligen. Jag lägger i sådant fall upp en länk på hemsidan till den.

Redigera

Vi kan gärna rösta ja till förslaget, men vi måste vara medvetna om att Wikipedia är ljusår före Demoex. Om det så småningom dyker upp en e-demokrati Wiki som kan översättas till olika språk och spridas till världens alla hörn, då är det dags att studera deras organisation närmare. 

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.