Demoex

Byt namn till e-demokrati

Härmed vill jag föreslå alla som läser det här att det vore en fördel att byta namn och att kallas e-demokratisk parti. Av alla synonymer som förekommer verkar ”e-demokrati” vara det som förekommer oftast och på många sett är lämpligast. Det är viktig att ha en enhetlig benämning för att bättre och snabbare kunna slå igenom och att etablera e-demokrati i hela världen.<?

Förslaget är intressant! Det är kanske dags för Demoex att sluta vara experiment och bli permanent? Kruxet är att ordet “E-demokrati” är patentskyddat. Jag kollar om vi får använda ordet och isåfall vad det skulle kosta.

Redigera

Vår modell är långt från färdigutvecklad som jag ser det, dvs fortfarande ett experiment. Permanent i för sig, eftersom vi har fått mandat i fullmäktige, men om vi inte får fram en mer lättanvänd och tydligare struktur tror jag att vi snart står som ett kortlivat experiment i historieböckerna.

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.