Demoex

Har kallelsen varit utsänd i tid?

Kallelse till årsmötet skall ske senast en månad innan mötet till alla medlemmar. Har mötet blivit korrekt utlyst?<?

Årsmötet har annonserats på hemsidan och det har pågått under hela mars, men kallelsen via e-post har inte gått ut förrän den 27 mars. Om mötet inte ska bli ännu mer försenat tycker jag att vi ska rösta ja och anpassa stadgarna till det faktum att mötet sker på nätet.

Redigera

Mötet sker på nätet och därför är det ok med att kallelsen “bara” skickas ut via e-post, men vad i stadgarna är det som behöver anpassas? Eftersom mötet pågår under en längre period borde kallelsen skickas ut senast en månad innan sista omröstningsdag, så tolkar jag det, vilket innebär att vi blev lite sena i år. Nästa år tycker jag att en bra princip är låta mötet pågå i en månad och skicka en kallelse när det börjar och en påminnelse när sista veckan återstår.

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.