Demoex

Slå ihop gallring och omröstning

Jag föreslår att vi kör gallring i samma forum som omröstning (kommunfullmäktige) i fortsättningen. Det innebär att man röstar i två frågor samtidigt:
 
1. Om föreningen ska rösta eller avstå från att rösta i sakfrågan.
2. Om vi - ifall vi röstar - ska säga ja eller nej.

Argumentet för detta är att arbetet blir effektivare. Användarna behöver bara rösta vid ett tillfälle istället för två och administrationen underlättas.   

Jag ser att vi nu testar detta förslag. När jag såg förslaget var jag först skeptisk. Vi får se hur det faller ut.

Vad som framförallt behövs är förändringar som gynnar debatt, vet inte om detta är postivt elller negativt. Om det inte gör någon skillnad och det underlättar administrationen är det klart att vi kan slå ihop det. Men skulle det försvåra debatt bör det inte slås ihop.

Redigera

Jag instämmer med detta förslag.
Min åsikt är att om vi vill engagera många för e-demokrati, måste allt vi gör vara så enkel, så överskådligt så attraktivt och så praktiskt som möjligt.
Ärligt talat, jag är inte mycket nöjd med mycket och det återstår en hel del att förbättra.
Jag har tittat in på www.knivsta.nu och det förefaller attraktivare, färggranare och enklare.

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.