Demoex

Fred Blomsons sammanställning av motionsförslag

Lista över förslag till diskussion i det interna forumet (Vidareutveckla Demoex!)

Datum

Medlem

Förslag till diskussion och omröstning

29 okt 2006

Einar Spetz

IRC på hemsidan. (IRC=internet relay chat)

26 okt 2006

Olle Blomberg

Många förslag om förbättring av hemsidan, arkivering mm

26 okt 2006

Olle Blomberg

Anställning av administratör för hemsidan.

26 okt 2006

Olle Blomberg

Anställning av administratör (Frontfigur) allt i allo utom hemsidan.

26 okt 2006

Olle Blomberg

Förberedelse för nästa val, att gå från exper. till e-organisation

27 okt 2006

Anders Fajerson

”…att lägga upp ett nytt, mer allmänt forum, typ ”öppet forum””

19 nov 2006

Olle Blomberg

Mera förslag om att förbättra hemsidan

06 jan 2007

Fred Blomson

Att satsa på riksval och hela Sverige

06 jan 2007

Fred Blomson

Att bytta namn till e-demokrati

06 jan 2007

Fred Blomson

Riktlinjer för administratörer


This site is history. Direktdemokraterna is the future.