Demoex

Vanliga frågor

Hittar du inte svar på din fråga här, prova att söka eller kontakta oss.

Användare

Hur byter jag mitt lösenord?
Klicka på redigera högst upp till höger (bredvid ditt namn) och fyll in ett nytt lösenord under kontoinformation.

Hur byter jag mitt användarnamn?
Det kan du inte. Däremot kan du välja att visa ditt fullständiga namn istället. Om du verkligen vill byta ditt användarnamn kan du kontakta oss.

Jag vill inte att andra ska se mitt namn, hur gör jag?
Kryssa i rutan “Göm för- och efternamn för andra användare” under dina profilinställningar.

Kan man vara med även om man inte bor i Vallentuna?
Ja, alla kan registrera sig och vara med och diskutera. För att rösta måste man vara över 16 år och betalat avgiften.

Hur hindrar Demoex att en person registrerar sig flera gånger i olika namn och därmed ökar sitt inflytande i omröstningarna?
Användare som ansöker om medlemskap blir inte medlemmar förrän vi vet att de existerar och har registrerat sig personligen.

Medlem

Vad är det för skillnad mellan användare och medlem?
Medlemmar kan rösta. I övrigt är det ingen skillnad.

Hur ansöker man om medlemskap i Demoex?
När du registrerar dig som användare får du ett mejl med instruktioner hur du går till väga. När du är inloggad kan du också göra en medlemsansökan under din profil.

Jag jobbar i Vallentuna/har barn på dagis i Vallentuna/går på gymnasium i Vallentuna. Kan jag bli medlem och rösta?
Nej, inte nu längre. Möjligheten togs bort när stadgarna ändrades senast.

Jag har gjort en medlemsansökan men inte fått något svar!
Det borde inte ta mer än ett par dagar för oss att svara. Om det tar längre tid, skicka ansökan igen genom att fylla i medlemsansökan igen.

Demokratiforumet

Hur lägger man ett förslag till motion?
På förstasidan finns länken “Lägg ett förslag”. Du måste vara registrerad och inloggad!

Hur röstar man?
Först och främst måste du vara medlem i Demoex och inloggad. Markera det alternativ du vill rösta på och klicka på “Rösta”.

Jag är inloggad men kan inte rösta, vad är fel?
Du måste vara medlem för att kunna rösta. Du kan ansöka om medlemskap, det är gratis för vallentunabor.

Jag vill diskutera ämne X, hur gör jag då?
I demokratiforumet finns ett forum där man kan diskutera det man är intresserad av. Välj det forum som passar ditt ämne, t.ex öppet forum och klicka på “Skapa ett nytt diskussionsämne”.

Vad innebär stjärnorna bredvid argumenten?
Det är en betygsättning av argumentet som inloggade användare gjort. Fem stjärnor betyder att andra användare tycker att argumentet är mycket bra, en stjärna så är det sämre.

Demokrati

Demoex har ju varit med i ett val och fått makt. Hur ser ni på detta? Är det ett problem?
Nej, inte alls! Att vi ställde upp i valet och fick litet makt är en förutsättning för att vi ska kunna ha våra omröstningar. Partistödet ger oss dessutom råd att driva verksamheten.

Måste Demoex deltagare rösta på er i valet? Kan ni kolla om vissa taktikröstar på sitt “gamla parti” och sedan även verkar genom Demoex får de på sätt och vis dubbel rösträtt…
Vi har ingen aning om hur våra deltagare röstar, men det är ingen som har dubbel rösträtt i de allmänna valen. Demoex medlemmar har - liksom alla andra valda politiker - rösträtt både i de allmänna valen och i fullmäktige.

Hur ska Demoex tillvarata minoriteternas intressen? Finns det inte risk att det utvecklas till en majoritetens diktatur?
Vad menas med “majoritetens diktatur” ? Majoriteten är ju inte de starka i samhället, utan de många. Demokrati innebär att majoriteten styr, vilket vi tycker är bra. Ordet “minoritet” får oss lätt att tänka på svaga, utsatta grupper, men även nazister är en minoritet. Bör vi också ta hänsyn till deras intressen också?

Vad kan Demoex göra för de svaga grupper i samhället som inte har datorvana?
Om Demoex på sikt får större inflytande blir det viktigt att alla kan vara med. Vi har planer på att ta fram en app för omröstning via mobiltelefonen. Men vi vill också ha fler offentliga datorer och studiecirklar där man lär ut hur man använder datorer i demokratins tjänst. Demoex får inte bli en intresseförening för folk med hemdator.

Finns det ingen “minimistandard” angående ideologi/värderingar för Demoex? Kan man inte åtminstone säga att Demoex kommer inte kommer att föra en politik som är främlingsfientlig eller sexistisk eller bryter mot humanitära rättigheter?
Våra debattregler måste följas, vilket innebär att inlägg som bryter mot lagen (t.ex. hets mot folkgrupp) tas bort. Den som gör ett inlägg som strider mot lagen kan personligen bli ansvarig för detta.

Är Demoex populistiskt?
Nej. Populister säger vad de tror att folk vill höra, medan Demoex uppmanar folk att själva göra sin röst hörd.

Vem formulerar frågorna i Demoex?
Frågorna tas från kommunens politiska dokument. Om formuleringarna är enkla och tydliga skrivs de in ordagrant, annars har våra administratörer ansvaret för “översättningen”.

Hindrar inte personuppgiftslagen Demoex från att göra politiken offentlig?
I vissa ärenden gör den det. I socialutskottet råder sekretess, vilket gör att Demoex måste avstå från att medverka där. Men i andra politiska församlingar är det fritt fram.

Blir politikerna överflödiga om Demoex får makten i samhället?
Politikerna blir aldrig överflödiga, de kommer nog alltid behövas. Om politikerna lär sig utnyttja Demoex så kommer de få mer kontakt med väljarna och få större förtroende. Dessutom behövs de i verkställande utskott, som kommunens representanter etc.

Vad händer om majoriteten av Demoex medlemmar är främlingsfientliga?
Samma sak som händer om majoriteten av andra demokratiska partiers medlemmar är främlingsfientliga: Deras värderingar får genomslag. Vi hoppas därför att vi får många medlemmar med olika åsikter. Då tar ytterligheterna ut varandra och vi kommer att få en balanserad politik.

Varför ställer Demoex upp i valet? Det räcker väl med att ni är opinionsbildare?
Får man inflytande blir man lättare engagerad. Om fler ska bli engagerade i samhället måste makten fördelas jämnare. Demoex ger fler människor möjlighet att vara med och bestämma, vilket är mer tillfredsställande än att bara berätta vilken åsikt man har.

Skulle inte Vallentuna bli omöjligt att styra om Demoex blev vågmästare?
Varför det? Att styra en kommun är att se till att de politiska besluten verkställs, oavsett om man på förväg vet vilka beslut som tas. Demokratiska beslut går inte att förutsäga helt. Kontrollbehovet i konflikt med demokratins väsen. Något får man offra; förutsägbarheten eller demokratin. Det sistnämnda är långt viktigare, tycker vi.

Hur ska Demoex få budgeten att gå ihop?
Vi känner samma ansvar för budgeten som alla andra skattebetalare i kommunen och sade därför ja till de rekordstora skattehöjningarna under förra mandatperioden.

Hur kan ni ge er in i politiken när ni inte har någon egen politik?
Vi har en politik i varje fråga vi röstar om, men den är sällan entydig. Varje medlem har sin egen uppfattning och vi representerar deras uppfattningar statistiskt. Att medlemmarna tycker olika är bara positivt, det leder till nyanserade debatter som alla kan ta del av.

Om Demoex

Är Demoex ett parti?
Det beror på hur man vill se det. Vi ställer upp i kommunalvalet, men vi är inte partiska. Vi representerar medlemmarnas åsikter, men vi har ingen föreskriven politik.

Vart går intäkterna i Demoex?
Intäkterna går till drift, information och administration. Hittills har allt föreningsarbete varit ideellt, men från 2012 ska vi börja ge skäliga arvoden till de medlemmar som gör stora arbetsinsatser.

Varför heter föreningen Demoex? Det betyder ju vanligtvis demonstrationsexemplar.
I vårt fall betyder det demokratiexperimentet. Det tar tid att arbeta in en ny förkortning, därför lånade vi en. Att folk associerar till demonstrationsexemplar är bara bra. Vi vill gärna vara ett sådant, ett koncept att ta efter.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.