Demoex

Årsmöte 2008

Årsmötet som borde ha varit i mars hålls nu strax före sommaren istället.
 ÄmneSvarSkapadSenaste svarsorteringsikon
4. Revisorernas berättelse.18 år 5 veckor sedan
av Olle Blomberg
7 år 50 veckor sedan
av Jerry Gabrielsson
8. Val av styrelseordförande. 38 år 5 veckor sedan
av Olle Blomberg
8 år 3 veckor sedan
av Lennart Hedman
9. Val av styrelseledamöter. 38 år 5 veckor sedan
av Olle Blomberg
8 år 4 veckor sedan
av Anonym
10. Val av revisor och revisorsuppleant. 18 år 5 veckor sedan
av Olle Blomberg
8 år 4 veckor sedan
av Per Norbäck
3. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst. 18 år 5 veckor sedan
av Olle Blomberg
8 år 5 veckor sedan
av Per Norbäck
1. Godkännande av dagordning18 år 5 veckor sedan
av Olle Blomberg
8 år 5 veckor sedan
av Per Norbäck
5. Fastställande av årsredovisning. 08 år 5 veckor sedan
av Olle Blomberg
inte tillgänglig
6. Fastställande av verksamhetsberättelse. 08 år 5 veckor sedan
av Olle Blomberg
inte tillgänglig
7. Ansvarsfrihet för föregående års styrelseledamöter. 08 år 5 veckor sedan
av Olle Blomberg
inte tillgänglig
11. Fastställande av årsavgift för medlemmar boende utanför Vallentuna. 08 år 5 veckor sedan
av Olle Blomberg
inte tillgänglig
Inga nya motioner08 år 6 veckor sedan
av Per Norbäck
inte tillgänglig

This site is history. Direktdemokraterna is the future.