Demoex

Är du säker på att du vill radera kommentaren Ska fixa, tillsvidare,?

Alla svar på denna kommentar kommer att förloras. Du kan inte ångra åtgärden.

This site is history. Direktdemokraterna is the future.