Demoex

Är du säker på att du vill radera kommentaren Verkar fungera när man är?

Alla svar på denna kommentar kommer att förloras. Du kan inte ångra åtgärden.

This site is history. Direktdemokraterna is the future.