Demoex

Är du säker på att du vill radera kommentaren Feedback-länken längs upp?

Alla svar på denna kommentar kommer att förloras. Du kan inte ångra åtgärden.

This site is history. Direktdemokraterna is the future.