Demoex

Är du säker på att du vill radera kommentaren Tack för det! Kan inte?

Alla svar på denna kommentar kommer att förloras. Du kan inte ångra åtgärden.

This site is history. Direktdemokraterna is the future.