Demoex

Är du säker på att du vill radera kommentaren Instämmer i Lennarts beröm?

Alla svar på denna kommentar kommer att förloras. Du kan inte ångra åtgärden.

This site is history. Direktdemokraterna is the future.