Demoex

Valundersökning i Vallentuna centrum 2002-08-21

Opinionsundersökning visar att Demoex har chansen! Mediaklassen SP3c vid Vallentuna Gymnasium genomförde 21 augusti 2002 mellan 10.00-12.15 en opinionsundersökning i Vallentuna centrum. De frågade 241 personer om deras partisympatier i dagsläget.

Urvalet var inte helt statistiskt representativt. Ungdomar och boende i centralorten var överrepresenterade. Trots dessa faktorer kan man ändå se vissa tendenser för Demoex.

38 röster var ogiltiga eller blanka. Demoex får 5 av återstående 203 röster, vilket ger 2.5 procent. Det skulle räcka till ett mandat! Dessutom har många ej bestämt sig än, 12.5 procent svarade “vet ej”. Med en bra valrörelse har vi alltså chansen att komma in i fullmäktige. Unga män är överrepresenterade bland Demoex väljare.

För övrigt verkar det som om socialdemokraterna går framåt, men att det borgerliga blocket ändå befäster sin position vid makten.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.