Demoex

Omröstning

Redigera

Bokslut och årsredovisning för 2007

Kommunstaben har tagit fram en årsredovisning för 2007 som finns att läsa här

Ska årsredovisningen godkännas och styrelsen beviljas ansvarsfrihet?

Ja
63% (5 röster)
Nej
38% (3 röster)
Antal röstande: 8
Redigera

Revisorernas uppföljande rapport om exploateringsverksamheten

Revisorerna har granskat exploateringsverksamheten i kommunen för att se om verksamhet samt bokföring skötts på rätt sätt. Revisorerna lämnar även förslag på åtgärder, där man tycker att det behövs. Läs mer om rapporten här.

Ska vi godkänna rapporten?

Ja
100% (7 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 7
Redigera

Socialnämndens rapport om ej verkställda beslut

Socialnämnden har lämnat in sin rapport om ej verkställda beslut till fullmäktige att ta del av. Läs mer om rapporten här.

Ska vi godkänna rapporten?

Ja
86% (6 röster)
Nej
14% (1 röst)
Antal röstande: 7
Redigera

Ändring av firmateckning för kommunen

P.g.a. en del förändringar inom ekonomienheten på kommunen, behöver firmatecknare för kommunstyrelsens verksamhetsområde uppdateras. Förändringarna kan ni läsa om här.

Ska vi godkänna förändringarna?

Ja
88% (7 röster)
Nej
13% (1 röst)
Antal röstande: 8
Redigera

Begäran om budgettillskott från fritidsnämnden

Fritidsnämnden har begärt budgettillskott med 1000 tkr 2008 och 1000 tkr 2009. Man grundar begäran på en utredning som gjorts där man klarlagt att ett rikt föreningsliv i kommunen kräver ekonomi och att stödet till föreningslivet i Vallentuna inte har räknats upp de senaste tio åren.

Se mer om ärendet här

Ska vi godkänna budgettillskottet till fritidsnämnden?

Ja
83% (10 röster)
Nej
17% (2 röster)
Antal röstande: 12
Redigera

Ändring av reglementen för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen beslutade i början av mandatperioden att öka engagemanget i näringslivsfrågor. Därför vill man nu att ansvaret för kontakter med företag, som vill etablera sig i kommunen, ska ligga hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen vill också ta över ansvaret för försäljning av mark gällande kontor, handel och industri i kommunen.

Med anledning av detta behöver både kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsförvaltningens reglementen ändras.

Se mer om ärendet här

Ska vi godkänna de ändrade reglementena?

Ja
64% (7 röster)
Nej
36% (4 röster)
Antal röstande: 11
Redigera

Rösta fram ett soundtrack

Direktdemokratin behöver ett soundtrack. Här är tre förslag - vilket är bäst?

Alla kan vara med och rösta.

Totalt 7 röster. Röstning avslutas 2006-10-10:

Det finns ett sätt 71.4%
Anneli 28.5%

Redigera

Omröstningar fr.o.m 2004-03-08 och framåt

Sedan 2004 har Demoex använt det nuvarande demokratiforumet. Där finns alla omröstningar sedan dess i arkivet

Redigera

Internt: Ska Parisa lämna sitt uppdrag?

Förtroendeomröstning

Demoex representant Parisa Molagholi missade två fullmäktigemöten i juni.

Ska hon lämna sitt uppdrag?

Nej
79% (11 röster)
Ja
21% (3 röster)
Antal röstande: 14

This site is history. Direktdemokraterna is the future.