Demoex

Omröstning

Redigera

Intern fråga: Samarbete med Piratpartiet?

Piratpartiet kommer ställa upp i kommunalvalet nästa år. Då blir de förmodligen en konkurrent till Demoex, såvida vi inte inleder ett samarbete… Läs mer här.

Ska vi fråga om Piratpartiet vill samarbeta med oss i kommunalvalet?

Nej
62% (8 röster)
Ja
38% (5 röster)
Antal röstande: 13
Redigera

Motionsförslag: Låt kommunen ta över demokratiforumet (detta forum!)

Läs om motionsförslaget och debatten här!

Ska vi lägga fram denna motion?

Ja
50% (6 röster)
Nej
50% (6 röster)
Antal röstande: 12
Redigera

Justering av verksamhetsområden för vatten och avlopp

Förslaget är att kommunen delegerar kommande beslut om justeringar av vatten och avloppsnätet till Vallentunavatten AB. Läs mer här s. 102-114.

Ska vi anta förslaget?

Ja
90% (9 röster)
Nej
10% (1 röst)
Antal röstande: 10
Redigera

Låt Ormstaskolan förbli en F-6 skola tills vidare

Tidigare beslutades att Ormstaskolan skulle omvandlas från F-6 skola till F-5 skola från år 2009 till år 2010. Nu föreslår barn- och ungdomsnämnden att beslutet skjuts upp tills vidare. Läs mer här s. 100-101.

(F-6 = förskola, låg- och mellanstadium.)

Ska vi anta förslaget?

Ja
100% (9 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 9
Redigera

Detaljplan för området Upprätta-Lingsberg

En detaljplan har upprättats för området Upprätta-Lingsberg. Detaljplanen innebär att som mest 11 nya småhus byggs inom området, som idag består av 41 tomter. Området ligger nära Angarnssjöängen. Läs mer här s. 64-96.

Ska vi anta detaljplanen?

Ja
57% (4 röster)
Nej
43% (3 röster)
Antal röstande: 7
Redigera

Förhöjda VA-avgifter inom området Upprätta-Lingsberg

I detaljplaneområdet Upprätta-Lingsberg föreslås “särtaxa”, d.v.s. förhöjda VA-avgifter med 20 procent utöver gällande VA-taxa på grund av utbyggnad av vatten- och avloppsnätet. Läs mer här s. 54-61.

Ska vi anta förslaget?

Ja
60% (6 röster)
Nej
40% (4 röster)
Antal röstande: 10
Redigera

Lokala miljömål för Vallentuna

Kommunstyrelsens tillsatta miljögrupp har förslagit tre fokusområden för kommunens lokala miljömål. Läs mer här s. 8.

Ska vi anta miljögruppens förslag?

Ja
90% (9 röster)
Nej
10% (1 röst)
Antal röstande: 10
Redigera

Anta detaljplanen för bostadsområdet Skoga

Det finns en detaljplan för området Skoga mellan Gävsjövägen och Björnstigen med 37 planerade villatomter. Läs mer här s. 18-53.

Ska detaljplanen för Skoga antas?

Ja
80% (8 röster)
Nej
20% (2 röster)
Antal röstande: 10
Redigera

Anta gatukostnadsutredningen för bostadsområdet Skoga

En utredning har föreslagit hur kostnaden (drygt 8 miljoner kronor) för nytt gatunät i området Skoga (mellan Gävsjövägen och Björnstigen) ska fördelas på de befintliga fastigheterna och de 37 planerade villatomterna. Läs mer här s. 1-17.

Ska utredningens förslag antas?

Ja
57% (4 röster)
Nej
43% (3 röster)
Antal röstande: 7
Redigera

Rapportering av ej verkställda beslut

Socialnämnden har inkommit med rapport kring ej verkställda beslut. Det finns inga sådana att rapportera för närvarande. För att se rapporten, klicka här s 401 f.

Kan vi godkänna socialnämndens rapport?

Ja
90% (9 röster)
Nej
10% (1 röst)
Antal röstande: 10

This site is history. Direktdemokraterna is the future.