Demoex

Media

Redigera

Pressrelease 2002-09-23

Sveriges första direktdemokrater gör entré

Sveriges första direktdemokrater tar plats i Vallentuna kommunfullmäktige. Föeningen Demoex, som är en förkortning för Demokratiexperimentet, bildades den 6:e mars i år av elever och en filosofilärare på Vallentuna gymnasium. Föreningen gick till val utan partiprogram. Enda vallöftet var att genomföra omröstningar i alla sakfrågor som medlemmarna vill rösta om.

Med 257 röster tog Demoex ett mandat vilket betyder att Parisa Molagholi, 19 år, kommer att agera ombud för föreningens medlemmar. Parisa har förbundit sig att rösta i fullmäktige så som majoriteten av medlemmarna röstar på föreningens hemsida www.demoex.net. Hon röstar endast i de sakfrågor medlemmarna väljer att ta ställning till.

Formen av demokrati som uppstår när direkt- och representativ demokrati förenas kallas blanddemokrati. Fördelen med blanddemokrati är att direktdemokraterna inte behöver ta ställning i alla politiska frågor. Demoex medlemmar väljer ut vilka frågor de vill var med och besluta om och låter de andra partierna sköta resten.

Blandningen av direkt- och representativ demokrati medför att man kan vara politiskt aktiv utan att vara insatt i alla frågor. Medlemmarna kan överlåta sin röst till rådgivare i frågor som man inte är insatt i. Varje medlem kan också ställa upp som rådgivare i sina egna frågor. Dataprogrammet som används är utvecklat av svenska företaget Vivarto AB.

Demoex bygger sin ideologi på filosofen Karl Poppers idé om det öppna samhället. Varje demokratiskt fattat beslut förutsätter att de röstande är upplysta om alternativen och dess konsekvenser. Demoex bidrar till att den politiska argumentationen sammanställs på ett lättöverskådligt sätt. Förutom att rösta kan medlemmarna också bidra med argument eller lämna förslag till motioner. Medlemmarna röstar även om vilka motioner Demoex skall lägga fram. Rösträttsåldern inom Demoex är endast 16 år, vilket gör att ungdomar kan vara med och påverka besluten.

Direktdemokrati på lokal nivå är en begynnande folkrörelse. Nu när Demoex tagit första steget kommer rörelsen att växa fort. Inget av riksdagspartierna är direkt negativa till utvecklingen. Öppenheten i systemet gör det lätt att ta efter Demoex koncept. En riksorganisation för direktdemokrati är på väg att bildas och nästa val kommer troligen fler kommuner följa Vallentunas exempel.

Redigera

Artikel i Vallentunasteget 2002-09-18

“Nytt parti i höstens val”

Citerat ur Lokaltidningen Mitt i Vallentuna tisdag 13 mars 2002

“Till höstens kommunalval kommer ett nytt parti vid namn Demoex att pröva sina vingar. Id’en bygger på direktdemokrati.

Redigera

Artikel i Vallentunasteget 2002-09-18

Citerat ur Lokaltidningen Mitt i Vallentuna tisdag 13 mars 2002

“Till höstens kommunalval kommer ett nytt parti vid namn Demoex att pröva sina vingar. Id’en bygger på direktdemokrati.

  • Medlemmarna går in och röstar via en hemsida sedan representerar några utvalda personer resultatet i kommunfullmäktige, säger initiativtagaren Per Norbäck.
Redigera

Artikel i lokaltidningen Mitt i Vallentuna 2002-08-13

“Nytt parti gör som väljarna vill.”

Citerat ur Lokaltidningen Mitt i Vallentuna tisdag 13 augusti 2002

“Nu kan det bli direktdemokrati i Vallentuna. Internetpartiet Demoex ställer upp i lokalvalet. Och väjarna ska själva bestämma hur deras företrädare röstar i kommunfullmäktige.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.