Demoex

Media

Redigera

Artikel i Folkvald, KommunAktuellt. 2003-10-15

Från http://www.kommunaktuellt.se

Medlemmarna avgör vad hon ska tycka Partimedlemmarna ser aldrig varandra. I stället träffas de på nätet och diskuterar hur de ska ställa sig i olika frågor. Sedan röstas den “rätta” åsikten fram. Den som Parisa Molagholi ska föra fram när fullmäktige sammanträder i Vallentuna. Det gick fort när landets enda internetparti bildades. Valkampanjen började i augusti, bara några veckor före valet. Fyra fem lördagar stod kärntruppen på torget i Vallentuna med en minibuss som valstuga. Ändå lyckades Demoex få 261 röster och ett mandat i fullmäktige. Ledamoten blev Parisa Molagholi, 19-årig lärarstudent med rötter i Iran. – Vi blev faktiskt lite chockade själva över att det gick vägen, säger hon. Demoex står för demokratiexperimentet och är ett helt nytt sätt att bedriva politik på. Allt sker via internet. I god tid före nästa möte läggs kommunfullmäktiges dagordning ut på webbplatsen. Därefter får medlemmarna rösta fram de kanske tio viktigaste frågorna som partiet vill ha en åsikt om. De frågorna debatteras sedan på nätet och där kan alla, oavsett om man är medlem i partiet eller inte, vara med och säga sin mening. Därefter sker en omröstning där partiets ståndpunkt läggs fast. Då får bara medlemmarna delta. Den slutgiltiga åsikten tar Parisa Molagholi med sig till fullmäktigemötet.

Inte för min egen skull – Det kan vara lite jobbigt att argumentera för något som jag kanske inte tror på själv. Men då måste jag tänka på att jag inte sitter där för min egen skull, utan för partiets. – Att jag är medborgarnas röst och att vi är ett åsiktsparti där medlemmarna får styra. Demoex ideologi handlar om att öka graden av demokrati i samhället. Med hjälp av internet ska fler personer kunna få chansen att vara med i samhällsdebatten, utan att behöva sitta av tid på partimöten. Det är allmänheten och medlemmarna som ska bestämma vilka frågor som är viktiga att driva. De folkvalda ska bara vara budbärare för en åsikt som har mejslats fram genom diskussion på nätet. Det finns risker med att vara ett parti som bara verkar via internet. En är att man inte har en aning om vem som är medlem. Visserligen måste man identifiera sig med namn, adress och personnummer för att bli medlem, men det är inget som hindrar att man uppger falsk identitet. I värsta fall kan därmed en grupp människor som vill driva en speciell åsikt “kuppa” igenom dessa via omröstning på webbplatsen. – Vi har tänkt på detta och försökt gardera oss så gott det går. Men helt säker blir aldrig tekniken, säger Parisa Molagholi.

Högerextremister nej tack Hon nästan ryser vid tanken på att högerextrema åsikter skulle börja dominera webbplatsen och frågar sig om hon i så fall måste representera dem i fullmäktige. Men i nästa sekund slår hon bort tanken. – Man får ta problemen när de kommer och inte låta nya idéer hindras av sådant. Det kan också bli problem den dagen då medlemmarnas åsikter väger jämnt i en fråga. Hälften vill en sak medan den andra hälften vill något annat. Vem ska Parisa Molagholi då företräda i fullmäktigesalen? – Vi har diskuterat det också. Ett förslag är att vi då tar vi en öppen debatt, en chat på nätet, och sedan röstar vi igen. Men hittills har det varit schysta majoriteter i de frågor vi har röstat om.

Alla har inte dator Man kan inte heller bortse från svårigheten som ett internetparti har att nå människor som inte har tillgång till datorer. Demoex har lagt en motion i fullmäktige om att öppna gymnasiets datasalar för allmänheten en kväll i veckan. Där skulle de som vill bland annat få lära sig att surfa på internet. Motionen är än så länge obesvarad. Vilken är den största frågan ni agerat i hittills? – När vi röstade om höjda politikerarvoden i januari. Ett förslag som innebar stora arvodeshöjningar, vissa på flera hundra procent. Samtidigt pågick en diskussion om lärarlönerna och på Demoex webbplats debatterades det livligt. Partiet enades om att säga nej till förslaget, och så blev det också i fullmäktige. – Jag är övertygad om att förslaget hade gått igenom om vi inte hade suttit i fullmäktige. Vi fungerade som en väckarklocka för de andra partierna, och det är precis det vi vill.

text Catharina Lundin


This site is history. Direktdemokraterna is the future.